Política de privacitat

Aquest document explica com gestionar i processar les dades personals dels usuaris que visiten el lloc de comerç electrònic de Gufetto Brand.com.

Aquest document, formulat d'acord amb l'art. 13 del Decret Legislatiu 196 dd 2003 e  d'acord amb l'art. 13 GDPR 679/2016 Reglament europeu de privadesa, es realitza única i exclusivament per a aquest lloc de comerç electrònic i no per a altres llocs web que pugui ser consultat per l'usuari mitjançant enllaços, respecte dels quals el titular del lloc no té cap poder de control.

Lloc i mètodes de tractament

El tractament de les dades personals per als serveis de comerç electrònic es realitza amb eines automatitzades i no automatitzades, i només durant el temps necessari per assolir les finalitats per a les quals van ser recollides. El responsable del tractament ha establert mesures de seguretat específiques destinades a evitar la pèrdua de les dades, el seu ús il·lícit o incorrecte i l'accés no autoritzat.

El tractament de les dades personals té lloc a la seu del titular. És possible que les dades personals es facilitin a altres empreses Ejob  srls, o a altres empreses alienes al grup o persones de confiança, també ubicades a l'estranger, a les quals se'ls encarrega el tractament de les dades per compte del Responsable del tractament. En aquest últim cas, els subjectes que tracten les dades per compte del Responsable del tractament reben les instruccions oportunes, també pel que fa a les mesures de seguretat i confidencialitat, per tractar les dades d'acord amb aquest document i el Codi de protecció de dades personals. Les dades es poden combinar amb altres dades de tercers.

Dades recollides i mètodes d'ús

El programari i els sistemes informàtics utilitzats per al funcionament del comerç electrònic, durant el seu procés, adquireixen algunes dades personals:

Informació i dades facilitades que poden ser introduïdes i comunicades per l'usuari:

Informació i dades d'inscripció:

Quan l'usuari es registra, se li pot demanar que introdueixi algunes dades personals per crear un compte i accedir als serveis de comerç electrònic. Les dades tenen com a finalitat facilitar la navegació i oferir els serveis sol·licitats.

Comunicacions dels usuaris:

L'usuari pot facilitar les seves dades personals per correu electrònic o un altre sistema de comunicació electrònica.

Les dades facilitades i l'adreça de correu electrònic es poden utilitzar per comunicar-se amb l'usuari en relació als serveis i productes oferts per Ejob srls.

Les dades facilitades -inclosos els continguts de la comunicació- s'emmagatzemen i es tracten amb la finalitat de processar i satisfer la sol·licitud de l'usuari i millorar els serveis oferts pel Responsable del tractament.

Informació i dades de navegació:

Informació de registre: és informació registrada pels servidors i relativa, per exemple, a l'adreça IP, la interacció amb el comerç electrònic, les sol·licituds del navegador, l'hora de la sol·licitud, l'estat de la resposta donada pel servidor web i altres paràmetres. relacionades amb el sistema operatiu i l'entorn informàtic de l'usuari. Aquesta informació es recull de manera anònima, però, per la seva pròpia naturalesa, es pot associar a subjectes identificats que permeten identificar els usuaris.

 

Cookies: Són fitxers de dades que els llocs web poden enviar a l'adreça de l'usuari que els està visitant amb la finalitat de traçar el seu recorregut dins del lloc i recollir dades de forma exclusivament anònima per millorar l'oferta i usabilitat del lloc. Cada usuari, si ho prefereix, encara pot configurar el seu navegador de manera que rebi un avís de la presència d'una cookie o es negui automàticament a rebre cookies activant l'opció del navegador corresponent. La no utilització de cookies, però, pot comportar dificultats en la interacció i l'ús del comerç electrònic.

Es subratlla que aquestes dades podrien servir per constatar responsabilitats en cas de comissió d'actes il·legals contra el comerç electrònic o altres llocs connectats a aquest. En cas contrari, les dades esmentades s'eliminaran tan aviat com sigui possible

 


Aplicacions de tercers:

Quan l'usuari accedeix a aplicacions de tercers, el tractament de les dades personals per part de tercers, en canvi, es regeix per la normativa de privacitat de tercers.

Finalitat del tractament

Les dades personals recollides directament de l'interessat, o de tercers, podran ser tractades amb les finalitats següents:

El compliment de les obligacions establertes per lleis, reglaments o altres disposicions normatives també dictades per les autoritats legitimades per la llei;

Promoció i venda dels productes i serveis del Responsable, realitzada mitjançant correspondència ordinària, material publicitari, correus electrònics, sistemes automatitzats de comunicació;

Enquesta de satisfacció al client.

Caràcter facultatiu de la prestació

L'usuari és lliure de proporcionar les seves dades personals si ho sol·licita en seccions específiques del comerç electrònic. No obstant això, la no prestació de les mateixes pot impedir l'obtenció dels serveis sol·licitats.